ร้องเรียนติดต่อเรา

รับแจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชน ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

ติดต่อเราได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง จังหวัดสุรินทร์

111 ม.17 บ้านเฉนียง ตำบลเฉนียง

อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โทรศัพท์ 044-514042-3

โทรสาร 044-514042

สายตรง นายเดล เกษอินทร์ นายก อบต.เฉนียง เบอร์มือถือ 087- 5275728

นายธานินทร์ เธียรประยูร ปลัด อบต.เฉนียง เบอร์มือถือ 089-2295627