สรุปผลการจัดชื้อ-จัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดชื้อ-จัดจ้าง

งานจัดเก็บรายได้

นายเดล เกษอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

เบอร์โทร 087 5275728

นางวิไลพร วิชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

เบอร์โทร 088 5909735

นางกันตินันท์ ลับโกษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

เบอร์โทร 044-514042

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยได้กำหนดกรอบ ความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายที่จะดำเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนเองประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ตั้ง

111 ม.17 บ้านนาสม ตำบลเฉนียง

อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โทรศัพท์ 044-514-043

แผนที่ของเรา

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ออนไลน์ตอนนี้ 0
วันนี้ 32
เมื่อวานนี้ 310
สัปดาห์นี้ 1845
เดือนนี้ 82994
ทั้งหมด 411159

แบบสำรวจความพึงพอใจบริการประชาชน

View Results

Loading ... Loading ...