จัดทำประชาคมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดจุดทิ้งมูลดิน

เมื่อวันที่  26  มกราคม  2566   ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ร่วมกับโครงการชลประทานห้วยเสนง จัดทำประชาคมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลเฉนียง บ้านปราสาท บ้านตามีย์ บ้านตาน๊วง บ้านตาแก บ้านละเบิก จำนวน 100 คน  ประชาคม เพื่อกำหนดจุดทิ้งมูลดินจากโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงซึ้งจะลงดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับเกียรติจากท่าน สส.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร เข้าร่วมประชาคมและให้คำแนะนำข้อเสนอแนะ แก่ผู้เข้าร่วมประชาคม   โดยที่ประชุมมีมติกำหนดจุดทิ้งมูลดินจำนวน 5 จุด ลำดับที่1.บริเวณแนวต้นสนทางเข้าบ้านปราสาท(โครงการหาดทรายเทียม) 2.บริเวณโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 3.บริเวณวัดปราสาทศิลาราม 4.เส้นทางถนนสาธารณะ 5.บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชาคมทุกๆท่านได้ร่วมกันเสนอแนะและลงมติร่วมกัน

ใส่ความเห็น