ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1-50 ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 51-100 ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 101-150 ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 151-200 ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 201-250 ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 251-300 ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 301-350 ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 351-400 ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 401-450 ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 451-500 ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 501-550 ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 551-600 ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 601-650

ใส่ความเห็น