ข่าวประชาสัมพันธ์

  • All
  • e-GP
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถกระเช้า ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถกระเช้า ด้วยวิธี e- […]

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถกระเช้า

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโรงจอดรถกระเช้า Fa […]

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถกระเช้า

ราคากลาง โรงจอดรถกระเช้า FacebookTwitterLine

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถกระเช้า

tor โรงจอดรถกระเช้า FacebookTwitterLine

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนtการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์ FacebookTwitterLin […]

แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ อบต.เฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ราคากลาง ต่อเติมอาคารพัสดุ FacebookTwitterLine

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารสำนักงาน หมู่ที่ 17 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ราคากลาง หลังคาทางเชื่อม FacebookTwitterLine

ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ อบต.เฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

tor ต่อเติมอาคารพัสดุ FacebookTwitterLine

ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารสำนักงาน หมู่ที่ 17 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

tor หลังคาทางเชื่อม FacebookTwitterLine

ประกาศประกวดราคาซื้อ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน

ประกาศประกวดราคาซื้อ รถยนต์ FacebookTwitterLine