ข่าวประชาสัมพันธ์

  • All
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ

ขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี พ.ศ.2566

สมัยที่ 4 ประกาศ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitt […]

การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศผลสอบ พนง.ขับรถยนต์ Facebook iconFacebookTwitter […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

1 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เรื่อง ช่องทางอิเล็กท […]

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง สมัยสามัญ สมัยที่3ประจำปี 2566 ครั้งที่2

img-230817090901-001 Facebook iconFacebookTwitter iconT […]

ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง สมัยสามัญ 2 พ.ศ.2566

img-230817091300-001 Facebook iconFacebookTwitter iconT […]

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

สารบัญเฉนียง Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLI […]

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใ […]

กิจกรรมเคารพธงชาติ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

โครงการอนุรักษ์สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ได้กำหนดโครงการอนุรักษ์สืบส […]