ข่าวประชาสัมพันธ์

  • All
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสาร
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔

สำเนาประกาศผู้ชนะ ไตรมาส 4 (2563) FacebookTwitterLine

ประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง โดยศูนย์อาสาสมัครป้องกั […]

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE สายบ้านกะทม หมู่ที่ ๑๒

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ […]

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยพ่อพราหมณ์ – ถนนลาดยาง 214 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยราช ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ราคากลาง ถนน คสล ซอยพ่อพราหมณ์ ม .7 FacebookTwitterLine

ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยพ่อพราหมณ์ – ถนนลาดยาง 214 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยราช ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

tor ถนน คสล ม 7 ซอยพ่อพราหมณ์ FacebookTwitterLine

แบบ บก.01โครงการก่อสร้างโครงหลังคาโดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาอำ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ราคากลาง โดมศูนย์ตาอำ FacebookTwitterLine

ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างโครงหลังคาโดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาอำ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

tor โดมศูนย์ตาอำ FacebookTwitterLine

แบบ บก.01 โครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE สายบ้านกะทม หมู่ที่ 12 – บ้านนาบัว ตำบลเฉนียง

ราคากลาง ซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร […]

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE สายบ้านกะทม หมู่ที่ 12 – บ้านนาบัว ตำบลเฉนียง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ม.12ราคากลาง ซ่อม […]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาล

FacebookTwitterLine