ข่าวประชาสัมพันธ์

  • All
  • ข่าวการเงินการคลัง
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวสาร
  • งานจัดเก็บรายได้
  • ประกาศ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี “บริการจัดเก็บนอกสถานที่”ประจำปี 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภ่าพการจัดเก็บภาษี “บริการจัด […]

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี […]

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  ประจำปีงบประมาณ 2567 ดำเน […]

การสร้างวัฒนธรรม no gift policy 2567

ประชาสัมพันธ์  No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของข […]

การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

ประกาศ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE ico […]

การชึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงา […]

รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ประกาศงบการเงินปี 2566 ฉบับ สตง.รับรอง Facebook iconFac […]

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

ขอเชิญประชุมสภา อบต.เฉนียง (2) Facebook iconFacebookTwi […]

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ครั้งที่1และครั้งที่2 ในตำแหน่งยาม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแ […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ยาม

รับสมัคร ยาม Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLI […]