ข่าวประชาสัมพันธ์

  • All
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสมานโชค หมู่ที่ 20 บ้านกรอนเหนือ

ราคากลาง ถนน คสล .ซอยสมานโชค ม .20 Facebook iconFaceboo […]

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 20 บ้านกรอนเหนือ

ราคากลาง ถนน คสล. ซอยร่วมใจพัฒนา ม.20 Facebook iconFace […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยราช

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยา […]

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางสลิ มียิ่ง เชื่อม บ้านนายเสมอ ห่อทรัพย์ หมู่ที่ 3 บ้านตามีย์

ราคากลาง ถนน คสล. ม. 3 นางสลิ Facebook iconFacebookTwit […]

แบบ บก.01 โครงการวางท่อระบายน้ำถนนกรอนเหนือ 2 หมู่ที่ 20 บ้านกรอนเหนือ

ราคากลาง วางท่อ กรอนเหนือ. 2 ม. 20 Facebook iconFaceboo […]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยราช

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต […]

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอรกรีตสายห้วยราช-หมู่ที่ 15 บ้านระไซร์ เชื่อมตำบลคอโค

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน […]

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยราช – หมู่ที่ 15 บ้านระไซร์ เชื่อมตำบลคอโค

แบบ บก.01 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE […]

แบบ บก.01 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุกบ้านนายเปลื้อง ดุมนิล –นายเพียร ยอดรักหมู่ที่ 13 บ้านหนองเต่า ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ราคากลาง ยกระดับถนนดิน ม.13 Facebook iconFacebookTwitte […]

โครงการแช่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลเฉนียงต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโครงการ 19 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine