ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกก้ามปู หมู่ที่ 5 บ้านสก็วน – หมู่ที่ 11 บ้านละเบิก

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกก้ามปู หมู่ที่ 5 บ้านสก็วน – หมู่ที่ 11 บ้านละเบิก 

ใส่ความเห็น