แบบ บก 01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านตามีย์ หมู่ที่ 3 จากศาลาหมู่บ้านเชื่อมตำบลเทนมีย์ ตำบลเฉนียง

ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล ม 3 เชื่อมตำบลเทนมีย์

ใส่ความเห็น