ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านตามีย์ หมู่ที่ 3 จากศาลาหมู่บ้านเชื่อมตำบลเทนมีย์ ตำบลเฉนียง

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตามีย์ ม. 3 เชื่อมตำบลเทนมีย์

ใส่ความเห็น