ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

ประกาศใช้

เอกสารดาวโหลด

รายละเอียดประมาณการรายรับปีงบประมาณพ.ศ.2564

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

รายละเอียดประปา

ใส่ความเห็น