แบบ บ.ก.01 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายสุริยะ ลายทองถึงบ้านปรีชา บุญศิริ หมู่ 9 บ้านกรอน ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ราคากลางถนนแอสฟัลติก ม .9

ใส่ความเห็น