ประกาศ ยกเลิกประกาศโครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน – หมู่ที่ ๑๕ บ้านระไซร์ ตำบลเฉนียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน ม .9

ใส่ความเห็น