ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม ตำบลเฉนียง – บ้านนาบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง ม 12 (2)

ใส่ความเห็น