ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสงธรรม 2 ทิศใต้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางบ้านละเอาะ หมู่ที่ 18 บ้านละเอาะ

tor ถนน คสล ม 18 ซอยแสงธรรม

ใส่ความเห็น