จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกสายคุ้มยาง ม.๔- คุ้มเปี่ยม ม.๕ หมู่ที่ ๔ บ้านปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น