จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกสายซอยบ้านนายเดชา ผิวขาว คุ้ม กม.๖ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ตำบล เฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น