จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกสายสายซอยจัดสรร หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร็อม ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น