จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกสายสายทิศใต้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น