จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มตาโต๊ด (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านตาน็วง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น