จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประเดิมชัย หมู่ที่ ๒ บ้านทำเนียบ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น