จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๑ บ้านละเบิก ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น