จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยออดแอร์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น