บันทึกประชาสัมพันธ์สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง สมัยสามัญ สมัยที่1ประจำปีพ.ศ.2561

บันทึกประชาสัมพันธ์สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง สมัยสามัญ สมัยที่1ประจำปีพ.ศ.2561

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ดาวโหลดเอกสาร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ดาวโหลดเอกสาร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ขอเสนอญัตติ ดาวโหลดเอกสาร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ดาวโหลดเอกสาร

ใส่ความเห็น