กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 23 กรกฎาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ณ บริเวณ หน้าสำนักงานชลประทานจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

1 2 3 6