โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  ประจำปีงบประมาณ 2567

ดำเนินโครงการวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณริมหาดบ้านปราสาท โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม เกิดความสามัคคี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย

ใส่ความเห็น