โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเด็ก ในตำบลเฉนียง

โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเด็ก ในตำบลเฉนียง ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กได้มีการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา และเพื่อเสริมสร้างทักษะทางการกีฬา มีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ดำเนินโครงการในวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

 

 

ใส่ความเห็น