การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศผลสอบ พนง.ขับรถยนต์

ใส่ความเห็น