อบต.เฉนียง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการถ่ายโอน โรงเรียนสกร็อม

อบต.เฉนียง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการถ่ายโอน โรงเรียนสกร็อม

            วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.30 น. นายเดล เกษอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง  เป็นประธานการประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านสกร็อม จากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง  ตามความประสงค์ของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีด้วยนายวิสิทธิ์ กมลบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง รองปลัด อบต. ผอ.กองการศึกษา ครู ูผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสกร็อม ได้เสนอความต้องการ และร่วมวางแผนการดำเนินการตามขั้นตอนการถ่ายโอนต่อไป

ใส่ความเห็น