รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่๑และครั้งที่๒ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ใส่ความเห็น