ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ารบริหารส่วนตำบลเฉนียง📢📢📢📢📢📢

ใส่ความเห็น