ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปอยตะแบง เชื่อม วัดราชวิถี หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยปอยตะแบงเชื่อมวัดราชวิถี หมู่ที่ 17 บ้านนาสม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

ใส่ความเห็น