ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา(พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า)

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 ครั้งที่2 ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา(พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า)

ประการสอบ

ใส่ความเห็น