ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคุ้มตราด หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 11 บ้านละเบิก

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายคุมตราด ม.5

ใส่ความเห็น