กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 นายเดล เกษอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ร่วมกับ นายกิตติทัศน์  ศิริเจริญไชย รองนายก อบต.เฉนียง นายวิสิทธิ กมลบูรณ์ รองนายก อบต.เฉนียง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างได้ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

 

 

ใส่ความเห็น