กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกประจำปี 2564 (19 สิงหาคม 2564)

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก 2564

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกประจำปี 2564 บริเวณที่สาธารณประโยชน์ ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่ากระทม ม.18 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์

 

ใส่ความเห็น