โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการวันที่ 23-24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัข แมว ในเขตพื้นที่ตำบลเฉนียง จำนวน 3,115 ตัว

ใส่ความเห็น