ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผ่ล้อม-ถึงถนนคอนกรีตบ้านนายสมจิต ศาลาน้อย หมู่ที่ 7 บ้านห้วยราช

tor ถนน คสล ม. 7 บ้านนายสมจิต

ใส่ความเห็น