ประกาศ ยกเลิกประกาศ โครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม ตำบลเฉนียง – นาบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน ม .12

ใส่ความเห็น