ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน – หมู่ที่ ๑๕ บ้านระไซร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ ถนน ม.9

ใส่ความเห็น