โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

จิตอาสา พัฒนาคลองสวยน้ำใส หมู่ 4 บ้านปราสาท ถึง หมู่ 5บ้านสก็วน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์