ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ดาวโหลดเอกสารประกาศ

ใส่ความเห็น