ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

-ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มีคุณวุฒิ) ดาวโหลดเอกสาร

 

ใส่ความเห็น