จ้างโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก สายจากกระท่อมนายล้อม สุขหิรัญ – สามแยกป่าโคกกรอน หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น