จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายข้างทางหลวง -เชื่อมบ้านละเบิก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร็อม ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น