จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกสายคุ้มกรวด-บ้านสกร็อม หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น