จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกสายซอยกองเมืองปัก หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ตำบล เฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น