จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกสายบ้านตาอำ ม.๑๖- ศาลาคุ้มเซ็ม ม.๑๔ หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น