จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้ม กม.๔ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น