จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศูนย์เด็กเล็กวัดเฉนียง – รพ.สต.เฉนียง หมู่ที่ ๑ บ้านเฉนียง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น