จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางมัณทนา – หนองสต็วน หมู่ที่ ๔ บ้านปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น