จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเนื่องจากบ้านนายฤกษ์ สร่ายหอม เชื่อม ต.เทนมีย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตามีย์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น